Konfiguracja programu Windows Live Mail

Wiele osób chce wiedzieć, czy może wysyłać i odbierać wiadomości usługi Windows Live Hotmail w programie Poczta systemu Windows. Odpowiedź brzmi: nie — program Poczta systemu Windows nie obsługuje serwerów HTTP używanych przez usługę Hotmail i inne usługi poczty e‑mail oparte na sieci Web.

Można jednak skonfigurować usługę Hotmail i inne konta poczty e‑mail oparte na sieci Web do pracy z programem Windows Live Mail. Umożliwia to przechowywanie i odczytywanie wiadomości usługi Hotmail nawet przy braku połączenia z siecią Internet.

Program Windows Live Mail stanowi uaktualnienie programu Poczta systemu Windows, zawartego w systemie Windows Vista. Aby go pobrać, przejdź do witryny sieci Web programu Windows Live Mail.

Jeśli podczas konfigurowania kont poczty e‑mail w programie Poczta systemu Windows wystąpią problemy, można rozważyć użycie programu Windows Live Mail, ponieważ można w nim automatycznie konfigurować wiele popularnych usług poczty e‑mail, w tym usługi Windows Live Hotmail, Yahoo!, AOL i Gmail.

Program Windows Live Mail współpracuje również z usługami poczty e‑mail od innych dostawców poczty e‑mail i usługodawców internetowych, chociaż konieczne jest ręczne skonfigurowanie tych kont.

Krok po kroku

Po zebraniu wymaganych informacji na temat każdego konta poczty e‑mail można rozpocząć konfigurowanie programu Poczta systemu Windows. Poniżej opisano, w jaki sposób można dodać konto poczty e-mail w programie Poczta systemu Windows:

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

    Obraz ekranu Wybór typu konta w programie Poczta systemu Windows
    Po kliknięciu przycisku Dodaj na ekranie Konta internetowe w programie Poczta systemu Windows wyświetlone zostanie pytanie o typ konta, które ma zostać dodane
  4. Kliknij przycisk Konto e‑mail, kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dla jednego konta poczty e‑mail należy powtórzyć ten proces dla każdego konta poczty e‑mail, które ma zostać skonfigurowane.

Uwaga

  • Podczas konfiguracji użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy wyświetlanej. Lepiej wprowadzić w tym miejscu rzeczywiste imię i nazwisko niż adres poczty e‑mail, ponieważ jest to nazwa, którą zobaczą odbiorcy wysyłanych wiadomości e‑mail.

Czytaj także grupy dyskusyjne

Program Poczta systemu Windows pozwala na więcej niż tylko wysyłanie wiadomości e‑mail. W programie Poczta systemu Windows można również czytać grupy dyskusyjne. Grupy dyskusyjne to fora dyskusyjne w sieci Internet, na których użytkownicy o podobnych zainteresowaniach spotykają się, aby rozmawiać na różne tematy, na przykład na temat oprogramowania, komiksów czy polityki.

W odróżnieniu od wiadomości e‑mail, które są widoczne tylko dla nadawcy i określonych adresatów, wiadomości w grupach dyskusyjnych mogą być odczytywane przez każdą osobę przeglądającą zawartość grupy. Grupy dyskusyjne mają międzynarodowy zasięg, a ich uczestników można znaleźć we wszystkich obszarach Internetu.

Do przeglądania wiadomości w grupie dyskusyjnej potrzebna jest przeglądarka grup dyskusyjnych, taka jak program Poczta systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów czytania grup dyskusyjnych za pomocą programu Poczta systemu Windows, zobacz Subskrybowanie grup dyskusyjnych.