Konfiguracja programu Microsoft Outlook Express 6

 
Artykuł opisuje, jak w kilku prostych krokach poprawnie skonfigurować konto pocztowe typu POP3/SMTP w programie Outlook Express. Tabela na końcu artykułu przedstawia dane, które należy użyć do konfiguracji kont dla wybranych dostawców poczty.
 
  • Z menu wybierz Narzędzia | Konta zakładka Poczta.
  • Kliknij przycisk Dodaj | Poczta (rys.1).
Lista skonfigurowanych kont pocztowych.
Rys.1. Lista skonfigurowanych kont pocztowych.
  • W nowo otwartym oknie w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje dane osobowe. Pamiętaj, że będą one wyświetlane u odbiorcy wiadomości (rys.2).
Nazwa wyświetlana u odbiorcy wiadomości (np. Imię i nazwisko).
Rys.2. Nazwa wyświetlana u odbiorcy wiadomości (np. Imię i nazwisko).
  • Kliknij Dalej. W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail (rys.3).
Internetowy adres e-mail.
Rys.3. Internetowy adres e-mail.
  • Na następnej stronie, jako serwer poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) (rys.4). Wpisz dane z tabelki podanej na końcu artykułu (cyfry odpowiadają oznaczeniom poszczególnych kolumn w tabeli).
Nazwy serwerów e-mail.
Rys.4. Nazwy serwerów e-mail.
  • Następnie kliknij Dalej. Nazwa konta to pierwszy człon adresu e-mail lub pełna nazwy adresu (patrz tabelka na końcu artykułu). Natomiast Hasło to hasło, które było podawane podczas rejestracji konta (rys.5).
Logowanie poczty internetowej.
Rys.5. Logowanie poczty internetowej.
  • Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.
  • Po zamknięciu kreatora na liście pojawi się przed chwilą skonfigurowane konto pocztowe. Teraz zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Na zakładce Serwery zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelniania (rys.6).
Właściwości serwera.
Rys.6. Właściwości serwera.
Ustawienia zaawansowane kont pocztowych
Niektóre serwery wymagają zmiany portów w Outlook Express. Należy przejść do właściwości konta pocztowego i wybrać zakładkęZaawansowane (rys.7). Numery poszczególnych portów znajdują się w tabelce na końcu artykułu.
Ustawienia zaawansowane kont pocztowych.
Rys.7. Ustawienia zaawansowane kont pocztowych.